Nasza szkoła – dobry start w wielki świat

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-153/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Gmina: Bystrzyca Kłodzka

Wartość ogółem: 135577,69

Wydatki kwalifikowalne: 135577,69

Dofinansowanie: 135577,69

Dofinansowanie UE: 115241,04

Nazwa beneficjenta: Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne

NIP beneficjenta: 8811429445

Kod pocztowy: 57-500

Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat kłodzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/3/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

action numer faktury uproszczonej, maszyna do frezowania pod ogrzewanie podłogowe wynajem, 19 grudnia 2021, cena złomu kraśnik, bank zadań cke 2016 chemia, toruńska starówka, stacja paliw wodór, 2020 roku

yyyyy