Nasza szkoła jest coolowa!

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-078/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Lasowice Wielkie

Wartość ogółem: 807300

Wydatki kwalifikowalne: 807300

Dofinansowanie: 807300

Dofinansowanie UE: 686205

Nazwa beneficjenta: Rada Szkoły Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Chocianowicach

NIP beneficjenta: 7511673086

Kod pocztowy: 46-280

Miejscowość: Lasowice Małe

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015

rpo co to, 22 735 39 00, opracowuje słowniki, urząd pracy w bytomiu, list wzór, co to unia europejska, podpisane po angielsku, miasto powiatowe nad bugiem przy granicy z białorusią, dofe, 11 wrzesień, urzad pracy starogard gdanski, komfort bielsk podlaski, euro polska słowacja, stacja kontroli pojazdów skrzeszew

yyyyy