Nasza szkoła jest inna.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-029/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Marcinowice

Wartość ogółem: 132037,42

Wydatki kwalifikowalne: 132037,42

Dofinansowanie: 132037,42

Dofinansowanie UE: 112231,81

Nazwa beneficjenta: Caritas Diecezji Świdnickiej

NIP beneficjenta: 8842508401

Kod pocztowy: 58-100

Miejscowość: Świdnica

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

sp okonek, przy torach, co oznacza jak ktos pisze trzy kropki, ekonomizacja jezyka polskiego, wyraz który ma wiele znaczeń, fundusz solidarnościowy 2019, zmniejszyl mi sie ekran jak powiekszyc, skarga, rodzaj podmiotu, kredyt dla młodych 2021, miasta wojewódzkie, koszty założenia firmy transportowej 2018, dotacje na założenie działalności gospodarczej, przeglądarka xml gov, punktów

yyyyy