Nasza szkoła – Moja przyszłość.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-128/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Gmina: Ruja

Wartość ogółem: 75535

Wydatki kwalifikowalne: 75535

Dofinansowanie: 75535

Dofinansowanie UE: 64204,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Ruja

NIP beneficjenta: 6911084105

Kod pocztowy: 59-243

Miejscowość: Ruja

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat legnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

przepis na rozwoj, kompas zdrowia, śląskie laboratoria częstochowa, dofinansowanie stanowiska pracy, stropy w kamienicach przedwojennych, polityka wiadomości polska, schemat przedstawia glowne rodzaje konkurencji, usługi dla seniorów, slownik polski, pożyczka płynnościowa wielkopolska, technik slupsk, omów działania jakie wobec organów samorządu terytorialnego

yyyyy