Nasza Szkoła – Naszą Szansą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-203/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Chybie

Wartość ogółem: 496436,9

Wydatki kwalifikowalne: 496436,9

Dofinansowanie: 496436,9

Dofinansowanie UE: 421971,37

Nazwa beneficjenta: Gmina Chybie/Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chybiu

NIP beneficjenta: 5482197445

Kod pocztowy: 43-520

Miejscowość: Chybie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

domki wieleń, koronawirus w polsce 13 maja, środki unijne dla firm, dofinansowania dla firm 2022, odprawa posłów greckich notatka

yyyyy