Nasza szkoła – naszą szansą – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu Gminy Rudziniec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-080/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 328504,6

Wydatki kwalifikowalne: 328504,6

Dofinansowanie: 328504,6

Dofinansowanie UE: 279228,91

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudziniec

NIP beneficjenta: 9690665318

Kod pocztowy: 44-160

Miejscowość: Rudziniec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

powiatowy urząd pracy dąbrowa tarnowska, co to unia europejska, 4 umowy, wojewódzki urząd pracy rzeszów, autostrada pyrzowice częstochowa, zadane, hotel kaminski nidzica, specjalista w dziedzinie przetwarzania dóbr naturalnych w produkty, kurs euro zamówienia publiczne 2021, lydium klp, czy zasadnicza szkoła zawodowa przyzakładowa wlicza się do emerytury, pozycz 100 zł

yyyyy