Nasze dzieci dzisiaj – jutro.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-015/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Gmina: Radzionków

Wartość ogółem: 223059

Wydatki kwalifikowalne: 223059

Dofinansowanie: 223059

Dofinansowanie UE: 189600,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Radzionków

NIP beneficjenta: 6452507545

Kod pocztowy: 41-922

Miejscowość: Radzionków

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat tarnogórski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/29/2013

fgr 1 stopnia, co to jest venture capital, nowy łowiczanin 24, liczba małych i średnich przedsiębiorstw w polsce 2020, salmovir cena

yyyyy