Nasze Kolorowe Przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-055/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Wielkie Oczy

Wartość ogółem: 315460,45

Wydatki kwalifikowalne: 315460,45

Dofinansowanie: 315460,45

Dofinansowanie UE: 268141,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Wielkie Oczy

NIP beneficjenta: 7931505467

Kod pocztowy: 37-627

Miejscowość: Wielkie Oczy

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

praca malbork pup, wskaż formy które poprawnie uzupełniają podane zdania, harmonogram wypłat 500 warszawa bielany 2021, rodzaje innowacji, największe inwestycje w polsce 2017

yyyyy