Nasze małe przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-007/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Gmina: Godziesze Wielkie

Wartość ogółem: 214860

Wydatki kwalifikowalne: 214860

Dofinansowanie: 182631

Dofinansowanie UE: 182631

Nazwa beneficjenta: Gmina Godziesze Wielkie

NIP beneficjenta: 9680872984

Kod pocztowy: 62-872

Miejscowość: Godziesze Wielkie

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat kaliski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

targi rehabilitacyjne, anna flis, catystyczna aplikacja centralna, edukacja dla bezpieczeństwa podręcznik pdf, olsztyn głowackiego

yyyyy