Nasze małe przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-020/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Samborzec

Wartość ogółem: 472358,89

Wydatki kwalifikowalne: 472358,89

Dofinansowanie: 465158,89

Dofinansowanie UE: 401505,06

Nazwa beneficjenta: Gmina Samborzec

NIP beneficjenta: 8641758350

Kod pocztowy: 27-650

Miejscowość: Samborzec

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/17/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

szczepionka na nowotwory, 44 kk, łętowski consulting, dotacje agroturystyka 2021, ela besowska, pomysły, biedronka gęsia remont, bo lublin, kostka krawca domowe sposoby, lgd nowy targ, zsipo, lista państw europy, praca dobiegniew, poprzez czy po przez, dofinansowanie do ogrzewania gazowego katowice 2018

yyyyy