Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-023/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Gmina: Wilczyn

Wartość ogółem: 353212

Wydatki kwalifikowalne: 353212

Dofinansowanie: 338652

Dofinansowanie UE: 300230,2

Nazwa beneficjenta: Gmina Wilczyn

NIP beneficjenta: 6652741530

Kod pocztowy: 62-550

Miejscowość: Wilczyn

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat koniński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

gov.pl dekoder wniosek, pomyśl, starostwo powiatowe w nowym sączu 33-300 nowy sącz, nabor slaskie, dopłata do kredytu, cel główny lekcji, potengowanie, napisz stopień wyższy przymiotników z ramki we właściwej kolumnie tabeli, logo plus, www sobotka pl, nieaktualne pisownia, pomorskie województwo, laznie rzymskie, najbardziej opłacalne kursy zawodowe, bajkowy świat, roman jagieliński, kabaret młodych panów milionerzy chleb, zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej, wyjaśnij z jakiego powodu niektórym informacjom nadaje się klauzulę, pismo wycofujące wypowiedzenie wzór

yyyyy