Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-070/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Mielnik

Wartość ogółem: 115554,4

Wydatki kwalifikowalne: 115554,4

Dofinansowanie: 113074,4

Dofinansowanie UE: 98221,24

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Mielnik

NIP beneficjenta: 5441001540

Kod pocztowy: 17-307

Miejscowość: Mielnik

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

słownik polsko@polski, ustawa o osobach starszych, schodołaz samoobsługowy, straż gminna suchy las, język migowy słowa, opera windows xp, bip malopolska pl, przykłady interesariuszy, domy wągrowiec, na wyciągnięcie ręki, okna używane łódzkie, zsnr2ns, lsi parp, koronawirus., stypendium małopolska 2018, jak sprawdzic e recepte

yyyyy