Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-021/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Gmina: Kurzętnik

Wartość ogółem: 987605,35

Wydatki kwalifikowalne: 987605,35

Dofinansowanie: 839464,54

Dofinansowanie UE: 839464,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Kurzętnik

NIP beneficjenta: 8771002685

Kod pocztowy: 13-306

Miejscowość: Kurzętnik

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nowomiejski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

urząd pracy w lęborku, wiejskie zycie pl, art 144 kw taryfikator 2022, npv interpretacja, monte karlino 2017, stacja kontroli pojazdów zieleniewo, bgk kredyt technologiczny

yyyyy