Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-076/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Gmina: Wieliczki

Wartość ogółem: 429501,5

Wydatki kwalifikowalne: 429501,5

Dofinansowanie: 423034,7

Dofinansowanie UE: 365076,28

Nazwa beneficjenta: Gmina Wieliczki

NIP beneficjenta: 8471054436

Kod pocztowy: 19-404

Miejscowość: Wieliczki

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

www.stat.gov.pl w części portal sprawozdawczy, powiatowy urząd pracy w poznaniu, jeżyk obrazek dla dzieci, przykładowy wypełniony wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, biuro pracy kolbuszowa, covid w polsce, język narodowy, przebywam na urlopie, ośrodek przemysłowy, dofinansowanie na start, błąd kontroli crc, ckziu strzelce opolskie nauczyciele, marcin konik, przegladarka nfz, instytucje szkoleniowe, które z poniższych przedmiotów zawierają jeden lub kilka silników elektrycznych, rodzaje wydatków, oferty pracy w wągrowcu, dokumenty gif, wtz świętochłowice, biuro praktyk up lublin

yyyyy