Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-30-024/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Gmina: Suchy Las

Wartość ogółem: 274171,86

Wydatki kwalifikowalne: 274171,86

Dofinansowanie: 233046,08

Dofinansowanie UE: 233046,08

Nazwa beneficjenta: Gmina Suchy Las

NIP beneficjenta: 7773145371

Kod pocztowy: 62-002

Miejscowość: Suchy Las

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015

stacja diagnostyczna olkusz, szukam transportu do sanatorium, granty dla szkół 2017, zapytaj pl, uzupełnij tabelę podając skutki powodzi dla mieszkańców, miejsce pracy ekspertow inwestycyjnych, plus oferta dla nowych klientów 2020, www eures dwup pl, giełda staroci rzeszów szopena 2020, przedszkole nr 14 rybnik, kapital obrotowy, fundusz odbudowy polska, pies przewodnik niewidomych, tramwaje slaskie, wyposażenie a środek trwały

yyyyy