Nasze przedszkole -edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-078/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Koziegłowy

Wartość ogółem: 971181,73

Wydatki kwalifikowalne: 971181,73

Dofinansowanie: 956614

Dofinansowanie UE: 825504,47

Nazwa beneficjenta: Gmina i Miasto Koziegłowy/Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Koziegłowach

NIP beneficjenta: 5771952310

Kod pocztowy: 42-350

Miejscowość: Koziegłowy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

program excel nie może otworzyć pliku ze względu na nieprawidłowy format lub rozszerzenie pliku, dotacje na turystykę, bacoffice, informacja covid, państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, gmina definicja ustawa, dotacja unijna a koszty uzyskania przychodu, kompetencje kluczowe przedszkole, poland prize, usankcjonowane, s61, 1 sierpnia 2021 jaki to dzień

yyyyy