Nasze przedszkole, moja szansa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-064/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat braniewski

Gmina: Frombork

Wartość ogółem: 546880,2

Wydatki kwalifikowalne: 546880,2

Dofinansowanie: 535880,2

Dofinansowanie UE: 464848,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Frombork

NIP beneficjenta: 5821577720

Kod pocztowy: 14-530

Miejscowość: Frombork

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat braniewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

angio ct tętnic wieńcowych łódź, katarzyna sadło, luty 2021 etat, podział pdf, e-recepta jak sprawdzić co na niej jest, dofinansowanie na działalność gospodarczą 2022, źródła odnawialne energii, urząd marszałkowski województwa małopolskiego kraków, inteliclinic, potwierdzenie zapłaty faktury gotówkowej wzór, aneta rogowska, żłobki rekrutacja warszawa, samochody opole lubelskie, praca bolesławiec pup, ptaki bagienne

yyyyy