Nasze przedszkole – nasza bajka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-024/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 586786,4

Wydatki kwalifikowalne: 586786,4

Dofinansowanie: 577984,6

Dofinansowanie UE: 498768,44

Nazwa beneficjenta: Miasto Rybnik/Przedszkole nr 9 w Rybniku

NIP beneficjenta: 6423147831

Kod pocztowy: 44-200

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik / Powiat rybnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

dobiegniew, skomunikowane, wynagrodzenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej, przedszkole nr 51 kraków, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wzór doc, strona w przygotowaniu, pkb w europie 2020, kod choroby m75, drugi urząd skarbowy lublin zasięg terytorialny, pożyczki bez zatrudnienia, rozliczenie dotacji unijnej, części wspólne budynku wielorodzinnego, część

yyyyy