Nasze przedszkole – naszą przyszłością

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-007/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Gmina: Rudniki

Wartość ogółem: 149847,6

Wydatki kwalifikowalne: 149847,6

Dofinansowanie: 147599,89

Dofinansowanie UE: 127370,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudniki

NIP beneficjenta: 5761495213

Kod pocztowy: 46-325

Miejscowość: Rudniki

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat oleski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/17/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

2017 rok, uczelnie prywatne kraków, ch pogoria kino, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, miasta lubelskie, zaświadczenie o spłacie zadłużenia wzór, portal typu zbiornik, patrycja adamska, szkolenia groomerskie online, zdjęcia w tunelu warszawa, www warmia mazury pl, europejski fundusz społeczny 2014 2020, pcpr pabianice, hrubieszówinfo, pup zgorzelec praca

yyyyy