Nasze Przedszkole-nasza szansa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-074/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Gowarczów

Wartość ogółem: 150300

Wydatki kwalifikowalne: 150300

Dofinansowanie: 150300

Dofinansowanie UE: 127755

Nazwa beneficjenta: Gmina Gowarczów

NIP beneficjenta: 6581870489

Kod pocztowy: 26-225

Miejscowość: Gowarczów

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

mapa regionalna polski, pożyczka prywatna warszawa, hurtownia alkoholi kalisz, dopisz do podanych dziedzin kultury ii rzeczypospolitej litery, poleska białystok, wyszukiwarka chrome, gov tv, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radomsko, prawo zamówień publicznych szkolenia, pandemii, pit 6 2021 pdf, największy obszar polski, interesującą, one fun opinie

yyyyy