Nasze przedszkole- szansą dla naszych dzieci

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-030/09-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Gmina: Solec-Zdrój

Wartość ogółem: 308947,66

Wydatki kwalifikowalne: 308947,66

Dofinansowanie: 303895,16

Dofinansowanie UE: 262605,51

Nazwa beneficjenta: Gmina Solec-Zdrój/Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie

NIP beneficjenta: 6550005454

Kod pocztowy: 28-131

Miejscowość: Solec Zdrój

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat buski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

modernizacja gospodarstw rolnych 2021 obszar d lista rankingowa, usługi publiczne, forun, problem z otwieraniem stron, 1 mld, grybów rynek, projekt unijny, kiedy będą, repliki samochodów do samodzielnego montażu, promyk nadziei 121, rozporządzenia komisji (ue) nr 651/2014, zamykanie województw, e-urząd skarbowy.gov.pl, zgoda na cesję wierzytelności wzór, spis województw, szkoła podstawowa 163, s7 odcinek jędrzejów – granica województwa, feniks olsztyn, michał widelski

yyyyy