Nasze przedszkole szansą na dobry start.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-023/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Gmina: Złota

Wartość ogółem: 293299,5

Wydatki kwalifikowalne: 293299,5

Dofinansowanie: 266663,5

Dofinansowanie UE: 249304,58

Nazwa beneficjenta: Gmina Złota /Zespół Placówek Oświatowych w Złotej Przedszkole Samorządowe w Złotej

NIP beneficjenta: 6621225069

Kod pocztowy: 28-425

Miejscowość: Złota

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat pińczowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

tulipanowa polanka wielka, ps z kropką czy bez, maksymalny wiek szeregowego zawodowego, jaki rozmiar średnicy rurki najczęściej używa się dla osób dorosłych?, nowy ład: projekt ustawy pdf, urzad pracy działdowo, umowa instytucjonalna

yyyyy