Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-030/09-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Gmina:

Wartość ogółem: 79999

Wydatki kwalifikowalne: 79999

Dofinansowanie: 78799

Dofinansowanie UE: 67999,15

Nazwa beneficjenta: Powiat Prudnicki

NIP beneficjenta: 7551640874

Kod pocztowy: 48-200

Miejscowość: Prudnik

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat prudnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/12/2010

ustawa opieka nad dziećmi do lat 3, kurs sep, parafia farna wolsztyn, nabór 2017 leszno, dokument ex wzór, mazury region, skala tinetti, urzad pracy w chełmie, pup mmz oferty pracy, lokal na sprzedaż poznań, 97 420 szczerców, projekty unijne dla szkół podstawowych 2018, bydgoszcz zachem, adresem, gmina wola mysłowska, 145 promyk nadziei, supermoc, kulczyńskiego 2, karczma chojnice, najkorzystniejszy układ krzyżówka

yyyyy