Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-017/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Grudziądz

Gmina: M. Grudziądz

Wartość ogółem: 942385,41

Wydatki kwalifikowalne: 942385,41

Dofinansowanie: 801027,6

Dofinansowanie UE: 801027,6

Nazwa beneficjenta: Gmina-miasto Grudziądz

NIP beneficjenta: 8762426842

Kod pocztowy: 86-300

Miejscowość: Grudziądz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat brodnicki / Powiat m. Grudziądz

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy, unia europejska praca, podmiot leczniczy definicja, dotacje unijne na budowę domków letniskowych 2021, bariera wejścia, gus tabelą dalszego trwania życia 2022 2023, wydatek definicja, zielone ściany w ogrodzie, dąbrowa górnicza urząd miasta, poradnikprzedsiebiorcy, ośrodek interwencji kryzysowej warszawa, jak założyć przedszkole, inteligentne specjalizacje podlaskie, miasto w powiecie złotowskim, pup brzeg kontakt

yyyyy