Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-051/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Sośnicowice

Wartość ogółem: 134900

Wydatki kwalifikowalne: 134900

Dofinansowanie: 134900

Dofinansowanie UE: 114665

Nazwa beneficjenta: Gmina Sośnicowice

NIP beneficjenta: 9691422687

Kod pocztowy: 44-153

Miejscowość: Sośnicowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

wstrząs bytom, co może służyć nam pomocą w zrobieniu rachunku sumienia, giełda staroci rzeszów szopena 2021, unia europejska co to jest, walidacja praw ochronnych, jazbud nowy dwór gdański, proces przekształcania gospodarki polegający na zwiększeniu udziału pracy maszyn, biuro praktyk up lublin, obszar wiejski, dotacja na pracownika 2021, ile trwa zalozenie firmy, anna kopka

yyyyy