Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-373/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Gmina: Jastrzębia

Wartość ogółem: 29991

Wydatki kwalifikowalne: 29991

Dofinansowanie: 29991

Dofinansowanie UE: 25492,35

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Owadów – wieś z przyszłością

NIP beneficjenta: 7962690141

Kod pocztowy: 26-631

Miejscowość: Jastrzębia

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat radomski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

żywiecka inwestycja, ustawa o własności lokali 2021, co to jest fundusz, rozporządzenie 21 grudnia 2020, w kaliszu pl, zasada komplementarnosci, za głosem serca odc 149, pożyczki unijne dla firm, badanie słuchu u dziecka warszawa, pup slupsk pl, informacja o remoncie dla sąsiadów, spiskie podgrodzie, dębowa kłoda, okres po okresie, młody rolnik 2021 kiedy nabór, naczepa chłodnia, przedszkole 65 lublin, kompas na telefon

yyyyy