Nauka drogą do osiągnięcia sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-666/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Radziłów

Wartość ogółem: 119972,7

Wydatki kwalifikowalne: 119972,7

Dofinansowanie: 119972,7

Dofinansowanie UE: 101976,8

Nazwa beneficjenta: Gmina Radziłów

NIP beneficjenta: 7191544050

Kod pocztowy: 19-213

Miejscowość: Radziłów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dotacje na założenie firmy dla pracujących 2021, starostwo wieluń, opis ankiety, jak powiększyć obraz w laptopie, swierklaniec rybnik, przychodnia bracka gliwice, pomysl na, zsz2bp, białoruś wiadomości ogólne

yyyyy