Nauka dziś-lepsze jutro. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla gimnazjalistów z Gminy Krokowa.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-065/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Gmina: Krokowa

Wartość ogółem: 688935,94

Wydatki kwalifikowalne: 688935,94

Dofinansowanie: 688935,94

Dofinansowanie UE: 585595,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Krokowa

NIP beneficjenta: 5871582054

Kod pocztowy: 84-110

Miejscowość: Krokowa

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat pucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

pt z kropką czy bez, elektryczni warszawa, gis zawierają dane których nie da się szybko zaktualizować, polska z unii, zasilki dla bezrobotnych, słowa na koniec związku, tunel w świnoujściu, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018, urlop śmieszne, miasto na pd od starogardu gdańskiego, jak przywrócić zakładki chrome, zasadzie, proste tekst, media narodowe, pup brzesko, studium wykonalności projektu, weryfikacja statusu wysłanego dokumentu elektronicznego, hurtownia seba wejherowo, jedlina zdrój

yyyyy