Nauka i rozwój przez indywidualizację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-250/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 45783

Wydatki kwalifikowalne: 45783

Dofinansowanie: 45783

Dofinansowanie UE: 38915,55

Nazwa beneficjenta: Prowincja Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich

NIP beneficjenta: 5731605677

Kod pocztowy: 42-125

Miejscowość: Kopiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: inne kościoły i związki wyznaniowe

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

android symbole na belce, powiatowy urząd pracy lębork, strategia rozwoju województwa podlaskiego, klastra, wszystkie scp, autostrady słowacja 2021

yyyyy