Nauka i zabawa drogą do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-223/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Celestynów

Wartość ogółem: 190086

Wydatki kwalifikowalne: 190086

Dofinansowanie: 190086

Dofinansowanie UE: 161573,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Celestynów

NIP beneficjenta: 5321057650

Kod pocztowy: 05-430

Miejscowość: Celestynów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/25/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

partnerstwo bliskości pdf, zatrudnianie nauczycieli w projektach unijnych 2017, ile wynosi wynagrodzenie za staż 2020 netto, kody recept, średnie przedsiębiorstwo, zrodla finansowania, program młody rolnik 2021, wydatki strukturalne, violetta wlizło, numer faktury uproszczonej media expert, portal podatkowy mf gov, www.mlekiem płynąca.pl, art 6a pzp, swiat urody grójec, ustawa wspólnota mieszkaniowa, jak brzmi słowo polska w obcych językach

yyyyy