Nauka i zabawa poprzez indywidualizację

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-305/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Gmina: Wyszków

Wartość ogółem: 558146,18

Wydatki kwalifikowalne: 558146,18

Dofinansowanie: 558146,18

Dofinansowanie UE: 474424,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Wyszków

NIP beneficjenta: 7621888505

Kod pocztowy: 07-200

Miejscowość: Wyszków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wyszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

ankieta przykład, dofinansowania na otwarcie działalności 2021, zsp 4 zamość, zagłosuj, wiadomości żyrardów

yyyyy