NAUKA I ZABAWA SPOSOBEM NA SUKCES

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-281/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Gmina: Sypniewo

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Sypniewo

NIP beneficjenta: 7571413360

Kod pocztowy: 06-216

Miejscowość: Sypniewo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat makowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

projekty ekologiczne przykłady, jak się pisze z poważaniem, łambinowice parafia, wsparcie małych gospodarstw 2022, podręcznik do historii klasa 7 2020 pdf, urząd marszałkowski częstochowa, pup goleniow

yyyyy