Nauka jest dla wszystkich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-316/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki

Gmina: Chojnice – miasto

Wartość ogółem: 568523,9

Wydatki kwalifikowalne: 568523,9

Dofinansowanie: 568523,9

Dofinansowanie UE: 483245,32

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Chojnice

NIP beneficjenta: 5551002262

Kod pocztowy: 89-600

Miejscowość: Chojnice

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat chojnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

wydział komunikacji jelenia góra rejestracja pojazdu, bgk kredyt na innowacje technologiczne, pożyczka 100 zł, przedszkole nr 2 bielsko, policja stalowa wola, drogi 2021, szkoła kołczygłowy, odpowiedź na pismo wzór, zakres projektu przykład, info opole, innowator szkolenia, biuro ochrony środowiska warszawa

yyyyy