Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-088/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Borzechów

Wartość ogółem: 143388,4

Wydatki kwalifikowalne: 143388,4

Dofinansowanie: 127388,4

Dofinansowanie UE: 121880,14

Nazwa beneficjenta: Urząd Gminy Borzechów

NIP beneficjenta: 7151338203

Kod pocztowy: 24-224

Miejscowość: Borzechów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

dotacja na agroturystykę 2021, 71 728 25 56, pomoc dla firm koronawirus, tarczą antykryzysowa 2022 dla kogo, zapowiedź tego co ma nastąpić, dofinansowanie do przedszkola, a1 wzór wypełniony, inkubator przedsiębiorczości, największy szpital w polsce

yyyyy