Nauka kluczem do przyszłości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-033/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Gmina: Skoczów

Wartość ogółem: 378943,5

Wydatki kwalifikowalne: 378943,5

Dofinansowanie: 378943,5

Dofinansowanie UE: 322101,98

Nazwa beneficjenta: Gmina Skoczów

NIP beneficjenta: 5482404967

Kod pocztowy: 43-430

Miejscowość: Skoczów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat cieszyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

dofinansowanie dla samozatrudnionych pup, fundusz, promyk nadzieji 155, opiekunka osoby starszej stawka godzinowa 2020, odwołanie od regresu wzór, dofinansowanie do założenia firmy 2021, dotacje dla samozatrudnionych 2021, jak przywrocic karty google chrome, powiatowy urząd pracy leżajsk, źródło finansowania, raport sa, pfron praca, ogród pod oknem, polska w unii, qartis, spis.gov.pl ankieta, lo wyspiańskiego, wniosek o dofinansowanie przykład

yyyyy