Nauka kluczem do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-201/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Gmina: Lesko

Wartość ogółem: 118977,78

Wydatki kwalifikowalne: 118977,78

Dofinansowanie: 118977,78

Dofinansowanie UE: 101131,11

Nazwa beneficjenta: Powiat Leski – Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

NIP beneficjenta: 6881122076

Kod pocztowy: 38-600

Miejscowość: Lesko

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat leski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/4/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 6/30/2009

dotacja na szkolenie, komu przysługuje refundacja pieluchomajtek, mapa wyborow 2018, nowogrodzka 47

yyyyy