Nauka kluczem do sukcesu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-871/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Zawady

Wartość ogółem: 568071,51

Wydatki kwalifikowalne: 568071,51

Dofinansowanie: 503379,51

Dofinansowanie UE: 427872,58

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki

NIP beneficjenta: 5422793468

Kod pocztowy: 15-872

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

euro 2020 program, sylwia mickiewicz, podwórka, gmina garbow, powiatowy urzad pracy zlotow, założenie firmy za granicą, wypełniony wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy firma budowlana, ogrody jordanowskie, wschodni klaster budowlany, urząd skarbowy.gov.pl, praca bolesławiec pup, pup poznań praca, wzor upoważnienie, zsp 1 łódź, znajdz wyraz z liter, urząd marszałkowski kielce pracownicy, program polska cyfrowa, polska słowacja 2021, rpo wd 2014-2020

yyyyy