Nauka kluczem do sukcesu – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-042/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 500000

Wydatki kwalifikowalne: 500000

Dofinansowanie: 500000

Dofinansowanie UE: 425000

Nazwa beneficjenta: Miasto Opole

NIP beneficjenta: 7543009977

Kod pocztowy: 45-015

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/15/2011

dietetyk praca pomorskie, łódź ogniskowa, przyszłość, w zakresie, dokument urzedowy, ewaluacja 2021, projekt definicja, puplubin, dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2018 gdańsk, egw pfron org pl, www z, jak uzasadnić dofinansowanie do komputera 2021, biznes plan część finansowa przykład

yyyyy