Nauka, kultura, ludzie, obyczaje – wzmocnienie szans edukacyjnych uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Kostkowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-057/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Gmina: Gniewino

Wartość ogółem: 514795,95

Wydatki kwalifikowalne: 514795,95

Dofinansowanie: 514795,95

Dofinansowanie UE: 437576,56

Nazwa beneficjenta: Gmina Gniewino Samorządowy Zespół Szkół w Kostkowie

NIP beneficjenta: 5882237970

Kod pocztowy: 84-252

Miejscowość: Zamostne

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat wejherowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/10/2011

mała pożyczka, lokomotywy towarowe, warszawa obwodnica, izby pielęgniarskie częstochowa kursy, urząd pracy ostrowiec świętokrzyski, wyrazy na dzi, wymień 3 sektory gospodarki, wojewódzki fundusz ochrony środowiska opole, walory przyrodnicze dolnego śląska

yyyyy