Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-341/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Zarszyn

Wartość ogółem: 155200,64

Wydatki kwalifikowalne: 155200,64

Dofinansowanie: 134661,15

Dofinansowanie UE: 131920,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Zarszyn/Szkola Podstawowa im.Jana Stapińskiego w Długiem

NIP beneficjenta: 6871595778

Kod pocztowy: 38-530

Miejscowość: Długie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

mały biznes na wsi, parki krajobrazowe opolskie, nfz wielkopolska, moj biznes, mieszkania wałbrzych, rozwój warszawa, pogoda wydrna, regulamin po angielsku, wniosek do urzędu pracy, euro 2020 inauguracja

yyyyy