Nauka – naszą szansą

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-340/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Zarszyn

Wartość ogółem: 153877,04

Wydatki kwalifikowalne: 153877,04

Dofinansowanie: 133511,87

Dofinansowanie UE: 130795,48

Nazwa beneficjenta: Gmina Zarszyn/Gimnazjum im. Św. Jadwigi Królowej w Długiem

NIP beneficjenta: 6871670712

Kod pocztowy: 38-530

Miejscowość: Długie

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pgm chorzów przetargi, euro 2020 – grupy, uchylenie decyzji wzór, jakie s, , urzad pracy staszow

yyyyy