„Nauka nie musi być nudna!”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-007/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 52349,12

Wydatki kwalifikowalne: 52349,12

Dofinansowanie: 44496,75

Dofinansowanie UE: 44496,75

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

NIP beneficjenta: 7532127420

Kod pocztowy: 48-300

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

cyfrowe mnw, zamówienia z wolnej ręki do jakiej kwoty 2020, bur kraków, nowa tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych, czy umowy zlecenie liczą się do stażu pracy, staż po 30 roku życia 2018, euro 2020 panstwa, pfron 2021, gmina lublin, immersja rp, charakterystyka energetyczna budynku 2020, wojewódzki urząd pracy tarcza antykryzysowa, powiatowy urząd pracy nakło nad notecią, wyszukiwarka urząd skarbowy

yyyyy