NAUKA OD MAŁEGO-SZANSĄ SUKCESU ŻYCIOWEGO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-007/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 491648,39

Wydatki kwalifikowalne: 491648,39

Dofinansowanie: 417901,13

Dofinansowanie UE: 417901,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/16/2012

Data zakończenia realizacji: 8/14/2014

opracowania, śląski związek gmin i powiatów, jakie są ministerstwa, inea pomoc techniczna, ekspresowa warszawa, sp czarna dąbrówka, uchwała rady warszawy w sprawie wykupu mieszkań komunalnych 2020, nowa perspektywa unijna, s7 rychnowo olsztynek, opera dla xp, pm 43 bytom, kwalifikacja, krus łuków, sprawdz dotacje, kto jest administratorem danych osobowych, dz u 2015 poz 1422

yyyyy