Nauka przede wszystkim – realizacja zajęć pozalekcyjnych w Szkołach Podstawowych w Rydułtowach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-057/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Gmina: Rydułtowy

Wartość ogółem: 114198,21

Wydatki kwalifikowalne: 114198,21

Dofinansowanie: 97068,48

Dofinansowanie UE: 97068,48

Nazwa beneficjenta: Miasto Rydułtowy

NIP beneficjenta: 6471017693

Kod pocztowy: 44-280

Miejscowość: Rydułtowy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat wodzisławski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

wzory protokołów, modul praca gov pl, co to jest ekspansja, owrp, poig.gov.pl, organizacja a instytucja

yyyyy