Nauka przez dialog-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Mielec

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-035/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Mielec – miasto

Wartość ogółem: 749715,11

Wydatki kwalifikowalne: 749715,11

Dofinansowanie: 749715,11

Dofinansowanie UE: 637257,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Mielec

NIP beneficjenta: 8171956732

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Mielec

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

szkolenia z funduszy unijnych 2022, przedszkole doruchów, 2.14 oblicz granice, zawód na c

yyyyy