Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-219/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Gmina: Wołów

Wartość ogółem: 364346,4

Wydatki kwalifikowalne: 364346,4

Dofinansowanie: 364346,4

Dofinansowanie UE: 309694,44

Nazwa beneficjenta: Gmina Wołów

NIP beneficjenta: 9880177496

Kod pocztowy: 56-100

Miejscowość: Wołów

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wołowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/14/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

rozwiń opis, kurs obrabiarek cnc, ustawa o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, powiatowy urząd pracy bydgoszcz, stacja diagnostyczna skawina, choroba zwyrodnieniowa stawów pdf, nazwy czesci reki, z 2020, sandomiwrz, mera jaworzno, xliii jaka to liczba, darmowe kursy z unii europejskiej 2021, brechta 3, wykorzystaj, warszawa ponadgimnazjalne pzo edu pl, wskaz zestaw zawierajacy wlasciwie przyporządkowane wzory grup funkcyjnych, upoważnienie wzór word, pokój numer 309 odcinek 19, umowa zaliczki wzór, program pit 37 2014, szkolenia efs

yyyyy