Nauka, rozwój, indywidualizacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-274/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Gmina: Grębków

Wartość ogółem: 88815

Wydatki kwalifikowalne: 88815

Dofinansowanie: 88815

Dofinansowanie UE: 75492,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Grębków

NIP beneficjenta: 8241709230

Kod pocztowy: 07-110

Miejscowość: Grębków

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat węgrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/2/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

dofinansowanie definicja, postanowienie-wyboru.eu, tablica.pl bydgoszcz, stacja ulrychów, kolonoskopia nysa, bezrobotny a poszukujący pracy, na start, wilczyn konin, wyjaśnij jakie cele przyświecały stanom zjednoczonym, gwarancja zatrudnienia, 9.2, cee ełk, gov pl dekoder, pewną kwotę podzielono w stosunku 1 do dwóch do dwóch, rejestr kategorii czynności przetwarzania, zdania proste, rpo warszawa, urząd pracy aleksandrów łódzki

yyyyy