Nauka szansą dzieci z Gminy Włocławek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-015/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina: Włocławek

Wartość ogółem: 60000

Wydatki kwalifikowalne: 60000

Dofinansowanie: 60000

Dofinansowanie UE: 51000

Nazwa beneficjenta: Gmina Włocławek

NIP beneficjenta: 8882878334

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

w podanych zdaniach użyj odpowiednich czasowników we wskazanej formie, program niania, ewakuacja prezentacja power point, jak długo jest ważny nakaz eksmisji, ulice lublin, sluzby zatrudnienia, dofinansowanie do kursów językowych, depopulacja co to znaczy, technikum nr 4 nowy sącz, odnawialne zrodla energi, www up tarnow pl, wpisz do tabeli numery informacji 1-7, urząd skarbowy poznań-nowe miasto zasięg terytorialny, śmieszne nazwy leków, uzdrowisko w woj świętokrzyskim, darmowy office 2013

yyyyy