Nauka szansą na lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-158/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Gmina: Frysztak

Wartość ogółem: 104714,12

Wydatki kwalifikowalne: 104714,12

Dofinansowanie: 91955,12

Dofinansowanie UE: 89007

Nazwa beneficjenta: Gmina Frysztak – Szkoła Podstawowa w Cieszynie

NIP beneficjenta: 8191401888

Kod pocztowy: 38-125

Miejscowość: Cieszyna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat strzyżowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

jak szukać danych w gus, musisz to wiedzieć 1045, urząd pracy garwolin kontakt, urzad pracy turek

yyyyy