Nauka szansą na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-290/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Gmina: Magnuszew

Wartość ogółem: 143182,8

Wydatki kwalifikowalne: 143182,8

Dofinansowanie: 143182,8

Dofinansowanie UE: 121705,38

Nazwa beneficjenta: Gmina Magnuszew

NIP beneficjenta: 8121421710

Kod pocztowy: 26-910

Miejscowość: Magnuszew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat kozienicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/29/2012

nmp wałbrzych, fundusze pkp, kredyty inwestycyjne dla małych firm, państwowa szkoła muzyczna warszawa

yyyyy